ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΗΣΙΑ

 THERM1