Διαχωρισμός απορριμμάτων και εναπόθεση στους κατάλληλους κάδους

 

     Ανακύκλωση σε 4 ρεύματα

    Ποιά απορρίμματα ρίχνουμε σε κάθε κάδο

  1. Ανακυκλώσιμα απορρίμματα συσκευασίας (μπλε κάδος)
  2. Ανακυκλώσιμα απορρίμματα μη συσκευασίας (πράσινος κάδος)
  3. Βιοαποδομήσιμα (οργανικά) απόβλητα (καφέ κάδος)
  4. Ογκώδη αντικείμενα (ανοικτό κοντέινερ)

 

ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ

      Μπαίνουν όλες οι συσκευασίες

 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ

     Μπαίνουν τα υλικά που δεν είναι συσκευασίες και οργανικά απόβλητα

 

ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ

      Μπαίνουν όλα τα οργανικά απόβλητα

 

ΚΑΔΟΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

      Μπαίνουν όλα τα ογκώδη αντικείμενα

      Σε ειδικούς κάδους συλλέγονται